Lasergraverings-, rengjørings-, sveise- og merkemaskiner

Få et tilbudflyet
Garantipolicy

Garantipolicy

Din produktgaranti

Vi setter stor pris på din interesse for CHUKE.Denne begrensede garantien gjelder kun for kjøp gjort fra CHUKEmachine .com.

VIKTIG: VED Å BRUKE CHUKE-PRODUKTET GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE FOR CHUKE-GARANTI SOM ANGITT NEDENFOR.

HVILKE DELER DEKKES I VEDLIKEHOLDSREGLER ?

CHUKE garanterer alle CHUKE-merkede produkter og tilbehør som følger med den originale emballasjen ("CHUKE-produktet") mot defekte materialer og produksjonsfeil når de brukes normalt i samsvar med CHUKEs retningslinjer, i en periode på ETT (1) ÅR ("Garantiperiode" ) fra datoen for det opprinnelige kjøpet.CHUKEs retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjonen gitt i brukerveiledningene/manualene, tekniske spesifikasjoner og tjenestekommunikasjon.

I løpet av garantiperioden påtar CHUKE seg det fulle ansvar for å reparere eventuelle skader eller defekter som har oppstått under normal bruk, forårsaket på grunn av feil utførelse, uten kostnad for kunden.

HVORDAN KORRIGERER CHUKE PROBLEMENE?

CHUKE vil erstatte de defekte delene med nye eller renoverte reservedeler – uten kostnad for kunden.

HVOR LANG ER GARANTIEN FOR MASKINEN?

Ett år (365 dager fra kjøpsdatoen)

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for produkter eller tilbehør som ikke er merket av CHUKE, selv om de pakkes eller selges sammen med CHUKE-produkter.Vennligst se lisensavtalen som følger med ikke-CHUKE-produktet/tilbehøret for detaljer om bruk og dine rettigheter.CHUKE garanterer ikke at driften av CHUKE-produktet vil være feilfri eller uavbrutt.

Denne garantien gjelder ikke for:

● Skader forårsaket av manglende overholdelse av instruksjoner knyttet til bruk av CHUKE-produkter.

● Feil på grunn av misbruk, ulykke, feilbruk, brann, jordskjelv, væskekontakt eller andre ytre årsaker eller naturkatastrofer.

●Problemer som oppstår fra service utført av andre enn en CHUKE- eller CHUKE-autorisert representant.

● Modifikasjoner eller endringer i funksjonalitet eller kapasitet uten skriftlig godkjenning fra CHUKE.

● Naturlig aldring eller slitasje av CHUKE-produktet.

DITT ANSVAR

Gå til og gå gjennom CHUKEs nettressurser før du søker garantiservice.Hvis CHUKE-produktet fortsatt har problemer etter å ha brukt ressursene våre, vennligst kontakt oss.

En CHUKE-representant vil hjelpe deg med å avgjøre om CHUKE-produktet trenger service, og hvis det gjør det, vil han informere deg om trinnene CHUKE vil ta for å løse problemet.

ANSVARSBEGRENSNING

UNNTATT SOM ER ANGITT I DENNE GARANTIEN, ER CHUKE IKKE ANSVARLIG FOR NOEN ANDRE SKADER, ENTEN TILFELDIGE ELLER FØLGE, SOM FØLGER AV NOEN brudd på GARANTI ELLER BETINGELSER.

PERSONVERN

CHUKE vil vedlikeholde og bruke kundeinformasjon i samsvar med CHUKE Customer Privacy Policy.

GENERELL

For avklaringer eller spørsmål om garanti, vennligst

Klikk her

Inquiry_img